Kliknij i zadzwoń
Facebook GMB Youtube Instagram LinkedIn

Thexpan® - termodynamiczna płyta warstwowa

Thexpan<sup>®</sup> - termodynamiczna płyta warstwowa

Thexpan® to termodynamiczna płyta warstwowa dedykowana do pokrywania dachów budynków energooszczędnych i pasywnych.

To jedyne na rynku, chronione prawem patentowym rozwiązanie, które łączy płytę warstwową z wymiennikiem ciepła, tworząc jeden nowoczesny materiał konstrukcyjno-izolacyjny. Płyty warstwowe Thexpan®  mogą być wykorzystane do różnych celów – są solarem, dachem samo-odśnieżającym, promiennikiem ciepła i jego absorberem. Mogą  także stanowić dolne źródło zasilania pompy ciepła. Wszystko dzięki orurowaniu zewnętrznemu. Takie połączenie płyty z wymiennikiem ciepła pozwala na połączenie funkcji osłonowej płyty z technologiczną (pochłanianie lub oddawanie ciepła) i w efekcie obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Płyty warstwowe Thexpan® stosuje się w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Termodynamiczna płyta warstwowa Thexpan® - jako jedyny dach na świecie - może być używana jako dolne (zamiennie lub w uzupełnieniu odwiertów) źródło zasilania dla pomp ciepła. Płyty warstwowe Thexpan® są hybrydą osłonowych materiałów budowlanych oraz niezwykle wydajnych wymienników ciepła. Thexpan® zbudowany jest z dwóch blach osłonowych, rur wymiennika ciepła oraz poliuretanowej izolacji termicznej.  Co ważne, rury ułożone są bezpośrednio pod blachą, jedno- lub dwustronnie, dzięki czemu odbierają lub oddają ciepło jak największą powierzchnią. Źródłem energii może być słońce, powietrze, piec czy ziemia. Thexpan® daje możliwość wykorzystania każdego z nich. W wersji Thexpanplus®, wewnętrzna warstwa osłonowa zastąpiona jest płytą OSB. Ten typ płyty eliminuje konieczność przerywania mostków cieplnych poprzez eliminację blachy  jako przewodnika ciepła.

Płyta dachowa Thexpan®, oprócz osłonowej, pełni dwie podstawowe funkcje:

 • odbioru „ciepła” z blach zewnętrznych dachów ogrzewanych promieniami słonecznymi i powietrzem otoczenia,
 • oddania „ciepła” blachom zewnętrznym dachów zimą.

Dzięki temu możliwe jest m.in. pobieranie energii od słońca w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej latem lub odśnieżanie dachu zimą. Współpracując z pompą ciepła, Thexpan® korzysta także z temperatury powietrza. Może wtedy “pracować” o każdej porze roku i godzinie, niezależnie od słońca. Więcej informacji na temat działania systemu znajduje się w zakładce „Solverter” / „Solvero”

Rodzaje płyt

Thexpan®

“Klasyczny” Thexpan® zbudowany jest z dwóch blach osłonowych oraz rdzenia poliuretanowego. Pod powierzchnią blachy górnej umieszczony jest wymiennik ciepła w systemie “wężownicy”. Każdy panel ma w dolnej okładzinie otwór wejściowy i wyjściowy do podłączenia wymiennika z instalacją odbioru ciepła. Instalacja wymiennika ma “zapas” instalacyjny do obróbki przez instalatora. Płyta posiada również przestrzeń  do wprowadzenia czujnika temperatury blachy zewnętrznej. Instalacja wymiennika jest przygotowana do podłączenia jej równolegle z innymi wymiennikami (w innych płytach) kolektorami: zasilającym i rozbiorowym.

Thexpanplus®

Wariantem Thexpan® jest Thexpanplus® zbudowany z jednej – górnej blachy osłonowej, rdzenia poliuretanowego oraz wewnętrznej okładziny z OSB. Pod powierzchnią blachy górnej umieszczony jest wymiennik ciepła w systemie “wężownicy”. Każdy panel ma w dolnej okładzinie otwór wejściowy i wyjściowy do podłączenia wymiennika z instalacją odbioru ciepła. Instalacja wymiennika ma “zapas” instalacyjny do obróbki przez instalatora. Płyta posiada również przestrzeń  do wprowadzenia czujnika temperatury blachy zewnętrznej. Instalacja wymiennika jest przygotowana do podłączenia jej równolegle z innymi wymiennikami (w innych płytach) kolektorami: zasilającym i rozbiorowym. Ten typ płyty wzmacnia nośność dachu oraz eliminuje mostek cieplny dolnej okładziny (blacha dolnej okładziny musi być przecinana – OSB nie). Łatwiej jest również mocować  okładziny wykończeniowe (np. płytymontowane do dachu.

Wymiary

Zarówna płyta Thexpan®, jak i Thexpanplus®, produkowane są w szerokości netto 1,1 m, długości 1 – 12,5 m i w następujących grubościach rdzenia PUR*:

 • 100 mm (U=0,21 W/m2K)
 • 140 mm (U=0,15 W/m2K)
 • 200 mm (U=0,10 W/m2K)
Do całkowitej grubości panelu należy doliczyć okładziny:
 • Thexpan®: 0,5mm blacha + grubość PUR + 0,5 mm blacha
 • Thexpanplus®: 0,5mm blacha + grubość PUR + 15 mm OSB

*Istnieje możliwość wyprodukowania płyt Thexpanplus® o niestandardowej grubości na specjalne zamówienie.

Cechy i korzyści

Thexpan®, oprócz wszystkich cech charakteryzujących płyty warstwowe (tj. wykończenie, konstrukcję i izolację w jednym), posiada także szereg innych zalet, których nie oferują inni producenci. Wśród nich wymienić należy:

 • możliwość użycia jako wymiennika ciepła wkomponowanego w obudowę dachu do grzania lub chłodzenia,
 • zwiększoną izolacyjność (średnia gęstość rdzenia to 42 kg/m3 a nie 32 jak w standardowych płytach warstwowych),
 • większą nośność płyty (gęstsze przeprofilowanie i samo-zatrzaskujący się klips dachowy),
 • brak widocznych łączników (ukryte pod klipsem),
 • możliwość układania na dachach płaskich (ukryte doszczelnienie pod klipsem),
 • pasywność połączeń (ukryte doszczelnienie pod klipsem),
 • gotowe wykończenie zewnętrzne.

Cechą szczególną płyty warstwowej Thexpan® jest możliwość ułożenia dachu o spadku mniejszym niż 5%. Żaden z innych systemów nie daje takiej szansy bez przeciekania. Thexpan®, dzięki wymyślonym przez nas systemom doszczelnienia i kształtowi zamka dachowego, pozwala uszczelnić połączenie w 100% i przykryć je specjalnym zamknięciem – klipsem samozatrzaskowym. W ten sposób ani łącznik, ani uszczelka nie są widoczne i nie tworzą potencjalnego źródła przecieku. To połączenie sprawdza się także w obiektach pasywnych, ponieważ stanowi szczelną przegrodę cieplno-powietrzną.

 

Dodatkowo w wariancie Thexpanplus®:

 • brak mostków termicznych (płyta OSB od wewnątrz dachu)
 • brak konieczności nacinania blachy wewnętrznej podczas montażu

Przykłady

O płycie warstwowej

Co to jest płyta warstwowa i jak można ją wykorzystać?

Płyta warstwowa to „kanapka” zwana z angielska w Europie –„sandwich panel”, a w Ameryce Północnej – SIP, czyli Structural Insulated Panel. Konstrukcję płyty warstwowej tworzą dwie okładziny zewnętrzne oraz wypełniająca przestrzeń pomiędzy nimi izolacja termiczna. W Europie najbardziej popularną okładziną jest blacha stalowa, ocynkowana i powlekana lakierem – w Ameryce Północnej, płyta OSB. Izolację termiczną najczęściej stanowi pianka poliuretanowa PUR lub PIR, styropian albo wełna mineralna.

Niezależnie od tego, czy w Europie, czy w Ameryce Północnej, płyta warstwowa używana jest w większości przypadków jako materiał okładzinowy w obiektach przemysłowych i czasami w budynkach mieszkalnych. Ten izolacyjny materiał jest stosowany jako okładzina ścian lub/i dachów, na konstrukcjach stalowych, drewnianych i czasami betonowych. Zazwyczaj stanowi osłonę konstrukcji i dużo rzadziej – elewację dekoracyjną. Występuje jako okładzina mocowana do konstrukcji od zewnątrz i, od czasu do czasu (np. w komorach mroźniczych), od wewnątrz. W zasadzie nie wymaga się specjalnych warunków dla jej zastosowania. Jedynym ograniczeniem jest odpowiedni dla nośności ściennej płyty rozstaw rygli ( dla płyty warstwowej układanej pionowo) lub słupków pośrednich (dla płyty warstwowej układanej poziomo). W przypadku dachów, dla większości płyt warstwowych w krajach gdzie występują opady śniegu, ograniczeniem jest minimalny spadek dachu, który zazwyczaj nie powinien być mniejszy niż 5%.

Zalety płyt warstwowych i ekologiczne aspekty ich wykorzystania

Trudno ocenić która z zalet płyt warstwowych jest dominująca. Wydaje się, że najważniejszą jest jednak ich kombinacja. W większości przypadków chodzi o:

 • krótki czas montażu
 • doskonałą izolacyjność cieplną,
 •  wykorzystanie efektu „trzy w jednym”, tj. połączenia elewacji zewnętrznej, izolacji termicznej i wyprawy wewnętrznej ściany.

Geneza powstania płyty warstwowej

Nie bez powodu płytę warstwową wymyślono na Zachodzie. To tam, w czasie boomu gospodarczego po II Wojnie Światowej, udział robocizny do materiałów tak szybko rósł, że sama organizacja pracy nie była dość wystarczająca aby obniżyć koszty budowy. Potrzebą stało się wymyślenie materiałów budowlanych, których montaż na budowie skróciłby się maksymalnie. Ten sposób myślenia spowodował potanienie procesu budowy, ale i podwyższenie efektywności inwestycji. Skrócenie czasu inwestycji bowiem umożliwiło wcześniejsze jej uruchomienie. Czas zwrotu z inwestycji mógł w tej sytuacji podnieść jej efektywność.

Energooszczędne aspekty płyt warstwowych

Wraz z rozwojem „kultury” budowy, rosła świadomość energooszczędności eksploatacyjnej. Nie bez powodu, po kryzysie paliwowym początków lat 70-tych ubiegłego wieku, zaczęto liczyć uważniej koszty ogrzewania i klimatyzacji. Jednym z możliwych do zastosowania środków ograniczających zużycie energii w tych aplikacjach były dobrze zaizolowane ściany. Naprzeciw temu myśleniu wyszła propozycja zastosowania płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu, a potem z poliuretanu. Oba te tworzywa są pochodną ropy naftowej, której rosnąca cena wymusiła jej efektywniejsze niż dotąd wykorzystanie w innych niż przemysł paliwowy działach gospodarki. Okazało się, że styropian i poliuretan są doskonałymi materiałami budowlanymi, najbardziej efektywnie wykorzystanymi w płytach warstwowych.

Popularność płyty warstwowej

Choć idea SIP (Structural Insulated Panels) została sformułowana w latach 30-tych ubiegłego wieku, to dobrze nam znana płyta warstwowa rozpowszechniła się pod koniec lat 70-tych tego wieku. Wtedy, bardzo powszechnym stało się połączenie wiotkich okładzin z blachy ze sztywnym rdzeniem izolacyjnym. Akceptacja blachy jako materiału okładzinowego pozwoliła wprowadzić na rynek w większej jak dotąd skali płyty warstwowej stanowiącej osłonę konstrukcji budynków.

Wielowektorowa efektywność płyty warstwowej – klucz do jej wykorzystania

Kluczem do wykorzystania płyty warstwowej jako alternatywy dla innych, dobrze znanych materiałów budowlanych, jest jej wielowektorowa efektywność.

Trudno znaleźć inny jak płyta warstwowa materiał, który da się równie szybko montować. W normalnych warunkach, jedna, 4-osobowa ekipa jest w stanie zamontować 400-500 m2 ściany lub dachu z płyty warstwowej dziennie. Daje to ok 100 m2 na osobę ściany „na gotowo”, czyli takiej, która ma elewację zewnętrzną, izolację termiczną i elewację wewnętrzną. Żadna z innych technologii nie jest równie efektywna w czasie.

Wysoka wydajność termiczna płyty warstwowej

Innym rodzajem efektywności jest termika. Ściana czy dach z płyty warstwowej z pianką poliuretanową grubości 20 cm daje izolacyjność w innych technologiach dla ścian o grubości 40-60 cm.

Ekonomiczne “TAK” dla płyty warstwowej

Wbrew niektórym opiniom, także efektywność ekonomiczna jest cechą płyty warstwowej. Jeżeli przyjąć, że m2 ściany o grubości 10 cm poliuretanu w okładzinie stalowej kosztuje razem z ułożeniem do 150 zł/m2, to jaki inny materiał – przy zachowaniu porównywalności wszystkich cech z innymi materiałami – jest równie tani w zakupie? Z punktu widzenia inwestora, dodatkową i policzalną zaletą jest skrócenie czasu montażu i w efekcie szybsze uruchomienie inwestycji. Wzrasta więc w ten sposób efektywność nakładów inwestycyjnych.