Kliknij i zadzwoń
Facebook GMB Youtube Instagram LinkedIn

Solverter®- pompa ciepła zasilana dachem

Solverter<sup>®</sup>- pompa ciepła zasilana dachem

Idea systemu Solverter® opiera się na wykorzystaniu dachu wykonanego w płycie Thexpan® jako źródła energii cieplnej pochodzącej z powietrza i promieniowania słonecznego.

Dach jako absorber ciepła jest autorskim rozwiązaniem firmy Solcraft®.

Płyta warstwowa Thexpan®, której jesteśmy producentem, jest wysoce energooszczędnym materiałem pokryciowym. Dodatkowo, poprzez zespolenie rur wężownicy  i blachy zewnętrznej płyty warstwowej tworzy  wymiennik ciepła, który umożliwia podłączenie do niego zasobników ciepła i pompy ciepła opartej na cieczowym, glikolowym medium krążącym w obiegu pierwotnego źródła ciepła.

System Solverter® może zapewnić darmową energię na potrzeby CWU (ciepła woda użytkowa) oraz CO (centralne ogrzewanie) we wszystkie słoneczne dni, bez potrzeby korzystania z pompy ciepła.  Odpowiednio duża powierzchnia nasłonecznionego dachu zapewnia dynamiczny przyrost temperatury wymiennika  i przepływ  energii do zasobników, nawet w krótkotrwałych dobowych okresach nasłonecznienia, czego nie zapewniają tradycyjne kolektory słoneczne.

W dni pozbawione słońca, Solverter® korzysta z energii cieplnej powietrza. Ta energia, poprzez płynący w wymienniku glikol zasila pompę ciepła jako tzw. dolne źródło ciepła. To źródło  – w przeciwieństwie do gruntowego źródła – nigdy nie zamarza bo jest otoczone powietrzem a nie gruntem.  Ma również szersze spektrum temperaturowe źródła ciepła do wykorzystania, bo powietrze nie ma stałej temperatury i niezbędną  dla pompy ciepła temperaturę pracy można regulować temperaturą glikolu podawanego do wymiennika Solvertera®.  W systemie Solverter® nie ma też potrzeby badania zdolności zasilania  w energię cieplną, ponieważ powietrze stanowi jej nieograniczony zasób.

 

System Solverter® posiada również unikatową zaletę polegającą na znacznym obniżeniu zużycia energii, pracochłonności w kontekście  kosztu  wykonania samego systemu jak i w zakresie budowy całego obiektu. Położenie dachu z absorberem nie różni się absolutnie niczym od położenia każdego innego dachu, a więc źródło ciepła powstaje bez nakładowo. Solverter® nie wymaga uzyskiwania pozwoleń, operatów, wykonywania badań geologicznych i ostatecznie odwiertów lub wykopów. Czas realizacji danego obiektu wraz z ekologicznym systemem grzewczym może zatem zostać skrócony do niezbędnego minimum. Inwestycja nie wymaga od inwestora żadnej wiedzy i związanego z tym nadzoru nad jej przebiegiem i koordynacji działań różnych specjalistów, jak ma to miejsce w przypadku gruntowych pomp ciepła. System nie ingeruje w otoczenie obiektu i jego infrastrukturę (brak odwiertów, wykopów, brak jednostek zewnętrznych emitujących hałas).

Absorber (płyta warstwowa Thexpan®) systemu Solverter®, jest niewidocznym elementem dachu i w żaden sposób nie oddziałuje na środowisko. Nie emituje hałasu, nie dewastuje otoczenia budynku, nie ogranicza i nie narzuca sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku

Jak wszystkie systemy grzewcze oparte na pompach ciepła, Solverter® to system niskotemperaturowy przeznaczony do współpracy z obiektami o odpowiednich potrzebach energetycznych w zakresie sposobu oddawania ciepła.

System grzewczy Solverter® cechują następujące właściwości:

  • korzystanie z energii odnawialnej,
  • duża efektywność energetyczna,
  • brak ingerencji w otoczenie budynku i środowisko,
  • brak ingerencji w infrastrukturę zewnętrzną budynku,
  • niskie koszty inwestycyjne,
  • niskie koszt eksploatacyjne,
  • eliminacja smogu bez konieczności zwiększania kosztów ogrzewania.

O ile  energię na ogrzewanie obiektu można ograniczyć, to ilość energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU) się nie zmienia -  wręcz rośnie z tytułu sposobu życia współczesnego człowieka. W bilansie energetycznym obiektu rośnie udział energii na potrzeby CWU w stosunku do energii na potrzeby CO. Tymczasem ciepło potrzebne do przygotowania CWU kosztuje o wiele więcej niż to, które potrzebne jest do ogrzewania. Niskotemperaturowy system CO  potrzebuje temperatury czynnika w przedziale 25-35 st. C,  a CWU już minimum 45 st. C.  

Niezależnie od tego czy Solverter® korzysta z promieni słonecznych czy z powietrza, zawsze korzysta w znakomitej większości  z energii odnawialnej i może zaspokoić potrzeby cieplne obiektu (zarówno CO jak i CWU), w 85 - 100% zależnie od surowości sezonu zimowego. Ewentualny niedobór energii powyżej tego (w surowym sezonie zimowym) zapewnia inne źródło uzupełniające w postaci  np. grzałki elektrycznej w zasobniku.

Koszty ogrzewania CO i przygotowania CWU są najniższe w porównaniu z kosztami wynikającymi z zastosowania wszystkich innych znanych systemów grzewczych (gaz, pellet, brykiet drzewny, eko-groszek, olej opałowy, energia elektryczna).

Solverter® może być stosowany zarówno w obiektach nowobudowanych jak i już istniejących (wymagana wymiana dachu na energooszczędny i systemu grzewczego na płaszczyznowy).

System Solverter® umożliwia eliminację uciążliwych systemów grzewczych opartych na spalaniu węgla i drewna, nawet w rejonach bez dostępu do gazu -  bez konieczności zwiększania kosztów ogrzewania. Wszystko co potrzebuje to prąd (zasilanie pompy ciepła i awaryjnych grzałek), powietrze i  słońce. Wtedy działa najbardziej efektywnie w logice: najpierw korzystam ze słońca, potem z powietrza i pompy ciepła  (jak słońce nie świeci). Póki co, korzystanie ze słońca i powietrza nie jest opodatkowane, więc Solverter® jest również bezpodatkowy.