Czy budynek w systemach Solcraft nie zgnije?

Każdy dom, w którym nie będzie wykonanych izolacji zostanie zniszczony przez grzyby i pleśnie. Inne zniszczą dom murowany, a inne dom drewniany. Jeśli budynek Solcraft będzie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną to żaden grzyb się nie pojawi. Dokładnie tak samo jak w domu murowanym – musi być sprawna instalacja wentylacyjna.

Kondensacja pary wodnej na zimnych powierzchniach wewnątrz budynku może stanowić podłoże do powstawania pleśni. Najlepiej można temu zapobiec poprzez odpowiednio skuteczną izolację termiczną budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie mostków termicznych, ponieważ mogą one powodować miejscową kondensację nawet w dobrze skądinąd zaizolowanym obiekcie.[1] Budynki Solcraft charakteryzują się rozwiązaniami eliminującymi powstawanie mostków cieplnych (np. połączenia płyt H-Block za pomocą łączników LHB wypełnionych pianką poliuretanową zamiast słupów drewnianych). 

Zamknięto-komórkowa pianka PUR stosowana w systemach Solcraft zapewnia dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka kondensacji w warstwie izolacji. Izolacje otwarto-komórkowe mogą wymagać stosowania dodatkowych membran. To samo dotyczy pozostałych powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych.

Poziom wilgotności w pomieszczeniach zmienia się w zależności od klimatu na zewnątrz i sytuacji wewnątrz pomieszczeń. Efekty buforowania wilgoci przez warstwy powierzchniowe na elementach budowlanych mogą przyczyniać się do utrzymywania względnie stabilnego poziomu wilgoci. Badania wykazały, że izolacja cieplna odgrywa tutaj marginalną rolę, ponieważ efekt buforowania jest zasadniczo ograniczony do warstwy wierzchniej, która ma bezpośredni kontakt z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W związku z tym, stosowanie izolacji otwartej na parę wodną lub „oddychającej” nie będzie stanowiło przewagi. Nadmiar wilgoci w powietrzu wewnętrznym musi zostać z usunięty przez kontrolowaną wentylację. Nawet w ekstremalnych warunkach, wymiana wilgoci w wyniku dyfuzji (“oddychalność”) poprzez obudowę zewnętrzną budynku może stanowić jedynie nieznaczną część całkowitej wymaganej wymiany powietrza[2].


[1] “Oddychalność” elementów budynku WARUNEK ZDROWEGO I KOMFORTOWEGO KLIMATU POWIETRZNEGO W POMIESZCZENIACH? https://www.pu-europe.eu/library/pu-europe-factsheets/

[2] “Oddychalność” elementów budynku WARUNEK ZDROWEGO I KOMFORTOWEGO KLIMATU POWIETRZNEGO W POMIESZCZENIACH? https://www.pu-europe.eu/library/pu-europe-factsheets/WordPress Video Lightbox