Czy budynki w systemach Solcraft są droższe od tradycyjnych?

 

Budynki w systemach Solcraft to budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię, więc ich koszt należy rozpatrywać w perspektywie lat, a nie miesięcy (czasu budowy).

 

Trwałość wyrobów izolacyjnych ma znaczący wpływ na cykl życia budynku uwzględniający koszty. Około 70% tych kosztów wiąże się z fazą eksploatacji budynku, przy czym lwią część kosztów pochłaniają ogrzewanie i chłodzenie. Jeżeli wyrób izolacyjny nie zachowuje z upływem czasu swych właściwości użytkowych i rośnie wymiana ciepła przez obudowę budynku, koszty energii mogą znacznie wzrosnąć.[1]

 

Budynki Solcraft nie tylko charakteryzują się wysokim poziomem izolacji oraz szczelności powietrznej, ale także wykorzystują odnawialne źródła energii. Aby spełniały wymogi energooszczędnych, muszą być dodatkowo wyposażone m.in. w odpowiedniej jakości okna i system wentylacji. Ważną kwestią jest zatem osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy oszczędnością energii a kosztami inwestycyjnymi.

 

Jeżeli już konieczne jest porównanie budynków Solcraft z innymi technologiami zawsze należy zwrócić uwagę na parametry, które sobą reprezentują. Innymi słowy dobrze jest „porównywać jabłka z jabłkami” a nie z arbuzem. Np. nie można porównywać kosztów stanu surowego budynku murowanego i budynku Solcraft, ponieważ różnica poziomów izolacji ścian na to nie pozwala (U pustaka ceramicznego o grubości 28 cm = 1,0 W/m2K  vs.  U płyty H-Block o grubości całkowitej 23 cm = 0,10 W/m2K – 10-krotna różnica!!!)

 

Okresy zwrotu kosztów budynków energooszczędnych Solcraft mogą być różne, ale przy aktualnych cenach energii nie powinny wynosić dłużej niż 10 lat. Ze wzrostem cen energii dodatkowe inwestycje zwrócą się w przyszłości jeszcze szybciej.

 

[1] Trwałość wyrobów izolacyjnych z poliuretanuWordPress Video Lightbox