Czy piana zamknięto-komórkowa w systemach Solcraft i otwarto-komórkowa w systemach natryskowych to to samo?

Pianka poliuretanowa jest produktem komórkowym. Ilość zamkniętych i otwartych komórek wpływa znacząco na właściwości i parametry produktu oraz końcowe zastosowania. Podczas, gdy pianka zamknięto-komórkowa powinna zawierać ponad 90 % komórek zamkniętych, nie ma w Europie oficjalnej definicji pianki otwarto-komórkowej. Typowy system otwarto-komórkowy powinien mieć mniej niż 20 % komórek zamkniętych. [1]

Poniżej w tabeli znajduje się porównanie niektórych parametrów pianki otwarto- i zamnięto-komórkowej

Właściwość Zamknięto-komórkowa Otwarto-komórkowa
Zawartość komórek zamkniętych ≥ 90 % < 20 %
Współczynnik przewodzenia ciepła 0.026-0.028 W/m·K 0.035-0.042 W/m·K
Zachowanie wobec wody Długotrwała nasiąkliwość wodą < 2 % Niepolecane do zastosowań, w których jest możliwy bezpośredni kontakt z wodą
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (μ) Średnia paroprzepuszczalność 50 < μ < 150 Wysoka paroprzepuszczalność μ < 15
Opór przepływu powietrza Pianka zamknięto-komórkowa pomaga zwiększyć szczelność budynku na powietrze Pianka otwarto-komórkowa może pomóc w zwiększeniu szczelności budynku na powietrze w przypadku większych grubości
Wytrzymałość na ściskanie 170-500 kPa 5-30 kPa
Wytrzymałość i sztywność Wyższa wytrzymałość i sztywność wysoka gęstość zwiększa wytrzymałość elementów nośnych budynku Niższa wytrzymałość i sztywność nie zwiększa wytrzymałości elementów nośnych budynku
Gęstość 35-60 kg/m3 8-15 kg/m3
Współczynnik pochłaniania dźwięku Średnie pochłanianie dźwięku 0.3 Wysokie pochłanianie dźwięku 0.5
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień Generalnie E F
Czynnik spieniający Fizyczny czynnik spieniający CO2, woda

Więcej na temat różnic pomiędzy ww. piankami znajduje się pod poniższym linkiem: PU


[1] Źródło: https://www.pu-europe.eu/fileadmin/documents/Factsheets_public/Polish_versions/Factsheet_22_Differences_between_closed-cell_and_open-cell_spray_polyurethane__PU__foam__PL_.pdfWordPress Video Lightbox