Czy budynki Solcraft mogą być duże?

Panele SIP, będące inspiracją do powstania paneli H-Block, stosowane są powszechnie w USA, Japonii i UK właśnie do budowy dużych obiektów ze względu na swoje właściwości cieplne, szybkość montażu itp. Klika przykładów można znaleźć na stronie największego stowarzyszenia zrzeszającego różnych interesariuszy rynku SIP – SIPA, którego jesteśmy członkiem:

W systemie H-Block można budować obiekty do 4 kondygnacji bez dodatkowej konstrukcji drewnianej. Stosując panele H-Block jako wypełnienie konstrukcji drewnianej, można uzyskać jeszcze większe wysokości.

W przypadku paneli Thermont i Thexpan, konstrukcję nośną stanowi zazwyczaj konstrukcja stalowa i tylko jej nośność ogranicza wyobraźnię projektantów.WordPress Video Lightbox