Czy budynki Solcraft są szkodliwe dla środowiska?

Produkcja poliuretanu opiera się głównie na zasobach kopalnych, jednak na izolację poliuretanową zużywa się mniej niż 0,04 % rocznego światowego zużycia ropy naftowej.

W okresie swej eksploatacji izolacja poliuretanowa oszczędza ponad 100 razy więcej energii niż zużyto na jej wytworzenie. Produkuje się ją bez stosowania gazów niszczących ozon, a po zakończeniu eksploatacji można ją w niektórych przypadkach poddać recyklingowi, albo wykorzystać w procesie odzyskiwania energii, jeszcze bardziej zmniejszając nasze zapotrzebowanie na energię z paliw kopalnych (udział odnawialnej zawartości w produktach izolacyjnych z poliuretanu może obecnie sięgać 20%).

  • Produkcja płyt Solcraft wymaga mniej energii oraz surowców, niż tradycyjne materiały budowlane. Oznacza to, że już w pierwszym etapie budowy następuje redukcja odpadów generowanych podczas produkcji.
  • Profesjonalne oprogramowanie komputerowe optymalizuje parametry zużycia płyt jeszcze na etapie projektowania budynku tak, by zapewnić jak najmniejszą ilość odpadów.
  • Niewielkie ciężar i grubość płyt Solcraft umożliwia redukcję liczby transportów, a tym samym ilości zużytego paliwa i emisji spalin.
  • W porównaniu z tradycyjnym budownictwem mamy do czynienia z mniejszym zużyciem prądu i wody na placu budowyWordPress Video Lightbox