Materiały do pobrania

Prezentacja systemów H-Block/ Thexpan/ Thermont/ Frigothex

Instrukcja montażu systemu H-Block

Zobacz jakimi podstawowymi zasadami należy się kierować podczas projektowania oraz budowy w systemie H-Block.

Instrukcja montażu systemów Thexpan/Thermont

Zobacz jakimi podstawowymi zasadami należy się kierować podczas montażu w systemach Thexpan/Thermont.

H-Block vs SIP

Sprawdź jak budowa paneli H-Block różni się od standardowych paneli SIP i czemu zawdzięcza swoją zwiększoną wytrzymałość.

Thexpan vs płyta warstwowa

Sprawdź jak budowa paneli Thexpan różni się od standardowych płyt warstwowych i czemu zawdzięcza swoją wyjątkowość.

Przykładowa dokumentacja montażowa

Każdy budynek przed produkcją płyt, rozrysowywany jest w specjalnie przeznaczonym dla tego celu programie – Dietrich. Na podstawie tej dokumentacji, panele składane są na budowie.

ETA – Europejska Ocena Techniczna

Thexpan – obliczenia cieplne i hydrauliczne

Celem opracowania jest określenie parametrów cieplnych i hydraulicznych warstwowej płyty termodynamicznej Thexpan. Na podstawie opracowanego modelu matematycznego wymiany ciepła przeprowadzono analizę pracy płyty w różnych warunkach.

WordPress Video Lightbox